С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

ИСТОРИЯ

Българската Федерация по Ски е приемник и продължител на съществуващи преди нея организации, имали за цел развитието и разпространението на ски-спорта у нас. Изменения в наименованията са ставали в резултат на настъпили структурни промени в по-горни инстанции и ръководства.

На 13 и 14 декември 1931 г. е Първият учредителен конгрес, на който се поставя началото на национална скиорска организация - Български ски съюз. Състав на ръководството: председател – Сефан Чапрашиков и членове - Илия Секулов, Александър Дишков, Александър Колушки, Никола Ничев, Франц Меншик и Бончо Бонев.

От 13 до 15 май 1932 г. по време на заседание на ФИС, Българският ски-съюз е приет за член на Международната федерация. Представител е Стефан Чапрашиков. С този си акт България става член на голямото скиорско семейство в света. Българският ски съюз съществува до октомври 1944 г., когато настъпват реорганизации и неговата дейност се поема изцяло от ново ръководство в състав: председател - Ганчо Игнатиев и членове - Георги Павлов - Жорж, Александър Белковски, Йордан Гълъбов, Красен Иванов, Димитър Ганев, Георги Иванов, Христо Русков, Методи Христов и Андрей Малчев.

На 9.11.1945 г. Българският ски съюз се обединява с БТС, БАК и ЮТС, под името Народен туристически съюз. При него е сформиран Комитет по ски-спорт, с председател Ганчо Игнатиев и членове - Александър Белковски и Васил Гърличков. Успоредно с него се изгражда и Комитет за ски-спорт при НФС, за ръководство на ски-спорта в спортните организации, с председател Георги Павлов - Жорж и членове Йордан Гълъбов, Красен Иванов, Давико Маджар, Димтър Ганев, Христо Каранов, Христо Георгиев и Методи Христов.

През 1946 г. двата ски комитета се обединяват в Централен ски комитет към НСГС, с председател Димитър Дражев, заменен през 1948 г. от инж. Руди Давилов до 1950 г, и членове - Йордан Гълъбов, Васил Гърличков, инж. Руди Давилов, Красен Иванов, Славчо Алексиев, Христо Каранов, Методи Христов и Павел Хинов.

През 1958 г, с изграждането на Българския съюз за физическа култура и спорт, ски-комитетът получава наименованието Централна ски-секция, с председател Димитър Дражев и членове - Йордан Гълъбов, Васил Гърличков, Иван Стайков, Славчо Алексиев, Петър Николов, Красен Иванов, Младен Дойчинов, Любен Петров, Христо Каранов.

През 1961 г. секцията прераства в Българска Федерация по Ски, с ръководство в състав: председател - Димитър Дражев и членове - Васил Гърличков, Любен Петров, Младен Дойчинов, Петър Николов, Атанас Вълчев, Иван Господинов, Славчо Алексиев, Стефка Кожухарова, Иван Стайков, Кръстан Диклиев, Красен Иванов.

Това са ръководствата, избирани при извършваните промени в организацията на работа. През останалото време, на всеки две години отчетно-изборните конференции избират нови ръководства. Ето и другите председатели, без вече споменатите:

 • от 1951 до 1953 година - Ботю Ботев, зам. председател на ВКФС;
 • от 1953 до 1955 година - полковник Борис Ташев;
 • от 1956 до 1962 година - Димитър Драйев;
 • от 1963 до 1965 година - доц. Петър Пимпириев;
 • от 1966 до 1967 година - генерал-полковник Здравко Георгиев;
 • от 1968 до 1971 година - Борис Олшевски;
 • от 1971 до 1986 година - Васил Попов, генерален директор на българския спортен тотализатор;
 • от 1987 до 1990 година - Георги Пирински, (последователно) заместник-министър на външно-икономическите връзки, заместник-министър на търговията, заместник-председател на министерския съвет;
 • от 1990 до 1995 година - професор Иван Стайков;
 • от 1995 до 2000 година - Емил Балев;
 • от 2000 до 2003 година - Валентин Василев, министър на търговията и туризма;
 • от 2003 година - Цеко Минев, председател на Надзорния съвет на Първа Инвестиционна Банка.

Всички председатели, с изключение на Борис Олшевски, са били на обществени начала.

В практическата дейност основната част от работата по ръководството на федерацията се поема от щатните заместник-председател и отговорни секретари. Заместник-председатели: Йордан Гълъбов, Любен Петров, Константин Стоев, Йордан Костадинов, Стефан Ганчев, а отговорни секретари - Павел Хинов, Георги Герчев, Васил Гърличков, Живко Милев, Атанас Шумлев, Павел Щърбанов, Иван Костов, Любомир Коцев, Пепа Мицева.

Освен бюрото на федерацията, за изпълнение на задачите в отделните специализирани направления се изграждат комитети и комисии, включващи най-добрите ни специалисти от съответната област. Първата такава комисия - съдийската, с председател Васил Гърличков и секретар Павел Хинов е изградена още през 1950 г, след смъртта на Павел през 1954 г., на негово място е избран Иван Иванов, а членове са Христо Каранов, Христо Кочев, Нако Наков, Славчо Алексиев и Гино Гиновски.

През 1961 г. след преименуването на Централната ски-секция в Българска Федерация по Ски, съдийската комисия приема името Централна съдийска колегия, отново с председател В. Гърличков, зам. председател А. Гинин, секретар - Г. Гиновски и членове – И. Иванов, Н. Наков, С. Алексиев, И. Петров, а по-късно - председател - Тодор Чипев, секретар - Гино Гиновски и членове: Л. Обретенов - за квалификацията, а след смъртта му - неговият син В. Обретенов, Д. Брайков - за съдийските наряди - неговият син В. Обретенов, Д. Брайков - за съдийските наряди, С. Алексиев - заместник-председател, по-късно заменен от С. Кожухаров, М. Глиндйев заменен от С. Димитров - за стимулирането и дисциплината, Е. Ангелова - за връзка с Комитета по алпийските дисциплини, А. Костов - за връзка с Комитета по беговите дисциплини, Л. Ненков - за връзка с Комисията по скок, К. Крушаров - за връзка с Комитета по биатлон (до отделянето на биатлона във федерацията) и членове за връзка с най-големите извънстолични съдийски колегии: Г. Митев - председател на съдийската колегия в самоков и Д. Дичев - председател на съдийската колегия в Смолян. Към Централната съдийска колегия са привлечени няколко сътрудници – Й. Диева, Н. Терзиев, И. Петров, Я. Горанов, Н. Симеонов.

За известен период, поради отсъствие на В. Гърличков (на работа в чужбина), през 1969 г, за председател на колегията е избран А. Гинин, след заболяване, той е освободен и през 1983 г. за председател отново е избран В. Гьрличков. Поради напреднала възраст и по негово желание той е освободен през 1987 г. За председател на колегията е избран Т. Чипев.

Изградени са и комитети по дисциплини. Първият от тях е създаден през 1964 г. - по бягане с председател Стефка Кожухарова и членове - Иван Стайков (от 1968 г. е председател на комитета), Петър Николов, Мария Димова, Георги Зографов, Надежда Василева и Станой Илиев, от 1987 г. председател е Г. Зографов, а от 1989 г. - Любомир Aтанасов. Членове на комитета, по различно време, са Ангел Митов, Димитър Петров, Христо Христов, Кръстана Стоева, Александър Костов, Атанас Атанасов, Иван Балабанов, Димитър Атанасов, Гинка Димитрова, Стефан Стефанов и Стефан Митков.

Комитетът по алпийските дисциплини е изграден през 1966 г., с първи председател Димитър Дражев, а след него, последователно, Младен Дойчинов, Георги Варошкин, Румен Ангелов, Димитър Балев, Васил Фурнаджиев и отново Георги Варошкин. Те са били и редовни членове на комитета, а с малки прекъсвания такива са били и Искра Бързанова, Георги Димитров, Любомир Врингов, Шинка Куцинова, Петър Шишков, Симеон Калчев, Петър Попангелов, Борис Златарев, Емилия Ангелова.

Комитетът по-скок и северна комбинация е изграден през 1967 г., с първи председател Петър Николов, заменен 10 години по-късно от Йордан Гълъбов, а от 1984 г. председател е Никола Николов, членове са били Любен Ненков, Димитър Харизанов, Сотир Сотиров, Никола Делев, арх. Иван Димов, Александър Стефчев, Никола Димитров – Фъц, Йордан Костадинов, Огнян Христов, Иван Костов, Симеон Димитрачков, Божидар Иванов, Методи Савчов и Здравко Здравков.

Комитетът по биатлон е сформиран през 1970 г. с председател генерал Велев, заменен след това от Станой Илиев, полковник Кузманов, подполковник Николов и В. Василев. През 1984 г. биатлонът прерасва в самостоятелна федерация, с председател генерал Златев и зам. председател Йордан Костадинов. Редовни членове на ръководството са били Н. Лазов. Д. Кацаров, Д. Митков, К. Крушаров, И. Петров, Д. Иванчев, В. Василовски и П. Виденов. С особени заслуги е активната дейност на Станой Илиев.

Наред с тези основни комитети и съдийската колегия, по различно време, след 1970 г. са изградени и комисии: по масовата работа - с отговорник Сл. Алексиев, а след него Н. Наков, В. Калканов, М. Ликов и Л. Стоев; дисциплинарна комисия - с председател С. Алексиев; медицинска комисия - с председател д-р Кротев, а след него д-р Е. Милошов; комисия за агитация и пропаганда - с председател К. Иванов, а след него А. Минчев; учебно-методична - с председател проф. Дражев; материално-снабдителна комисия - с председател Л. Врингов; комисия на учителите по ски (прераснала в комитет) - с председател М. Дойчинов и комисия по възпитателната работа в националните отбори (през 1980 г.) с отговорник Р. Ангелов.

През 1969 г в България се провежда честване по случай петдесет годишнината от създаването на БФСки.

по книгата на здф Йордан Гълъбов - "Ски спортът поява и развитие"

генерални спонсори
партньори