С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вътрешни правила за планиране, организация на провеждането на процедурите и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в БФСки

 

31.01.2020

Доставка на оборудване и средства за поддръжката му за нуждите на Българска федерация по ски

Обявление

Решение за откриване на процедура

Техническа спецификация

Методика

Проект на договор

ЕЕДОП

Техническо предложение

Декларация по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП

Ценово предложение

Указания

Съобщение

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за избор на изпълнител

Договор

 

02.01.2020

Наем на спортно временно съоръжение за състезатели, треньори и длъжностни лица и наем на спортно временно съоръжение за съдийски център за нуждите на Българска Федерация по ски за провеждане на Световна купа Банско 2020

Решение за откриване на процедура

Покана

Приложения

Техническа спецификация

Проект на договор

ЕЕДОП

Договор

 

02.01.2020

Наем на времеизмервателна техника и радиоцентър и наем на специализиран софтуер по правилата на ФИС за акредитация и информационна система за резултати, обработка и пренос на данни за нуждите на Българска федерация по ски за провеждане Световна купа по ски Банско 2020

Решение за откриване на процедура

Покана

Приложения

Техническа спецификация

Проект на договор

ЕЕДОП

Договор

 

05.12.2019

Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и обратно по проект „Научи се да караш ски“ 2020

Обявление

Решение за откриване на процедура

Техническа спецификация

Методика

Проект на договор

Образец ЕЕДОП

Техническо предложение

Декларация по чл. 39, ал. 3 от ППЗОП

Ценово предложение

Указания

Съобщение

Протокол 1

Протокол 2

Решение за избор на изпълнител

Договор 1

Договор 2

Договор 3

Договор 4

Договор 5

Договор 6

Договор 7

Договор 8

 

28.08.2019

Осигуряване на хотелски и други резервации при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по ски

Решение за откриване на процедура

Покана

Техническа спецификация

Техническо предложение

Ценово предложение

Декларация по чл.59 от ЗМИП

Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. "д" от ППЗОП

Проект на договор

ЕЕДОП

Доклад

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за избор на изпълнител

Договор

 

27.08.2019

Доставка чрез покупка на гориво за зареждане на автомобили за нуждите на Българска федерация по ски чрез система за безналично плащане с карти

Информация за публикуване на обществена поръчка

Обява

Техническа спецификация

Проект на договор

Информация за участника

Декларация по чл.192, ал.2 от ЗОП

Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП

Декларация по чл.3 и чл.4 от ЗИФО

Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП

Декларация по чл.69 от ЗРКОНПИ

Техническо предложение

Ценова оферта

Протокол

Договор

 

05.03.2019

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска федерация по ски

Обява

Техническа спецификация

Методика

Проект на договор

Образци

Приложение 1

Протокол

Договор

 

27.02.2019

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на Българска федерация по ски

Обява

Техническа спецификация

Методика

Проект на договор

Образци

Приложение 1

Приложение 2

Съобщение

 

08.02.2019

Наем на времеизмервателна техника и специализиран софтуер от ФИС за обработка на резултати за нуждите на Българска федерация по ски за провеждане Световна купа Банско

Решение за откриване на процедура

Покана

Приложения

Проект на договор

Образец ЕЕДОП

Протокол

Доклад

Решение за избор на изпълнител

Договор

 

16.01.2019

Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и обратно по проект „Научи се да караш ски, сезон 2018-2019

Обявление

Решение за откриване на процедура

Техническа спецификация

Методика

Проект на договор

Образец ЕЕДОП

Техническо предложение за изпълнение

Декларация съгласие

Декларация за задължения

Ценова оферта

Указания

Съобщение

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за избор на изпълнител

Договор Ски зона Банско

Договор Ски зона Пампорово

Договор Ски зона Витоша

Договор Ски зона Боровец

Договор Ски зона Парк Родопи

Договор Ски зона Беклемето - ски алпийски д-ни

Договор Ски зона Беклемето - ски бягане

Договор Ски зона Осогово

 

19.11.2018

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по ски

Обявление

Решение за откриване на процедура

Техническа спецификация

Методика

Проект на договор

Образец ЕЕДОП

Техническо предложение за изпълнение

Декларация съгласие

Декларация за задължения

Ценова оферта

Указания

Протокол 1

Съобщение

Протокол 2

Протокол 3

Решение за избор на изпълнител

Договор

 

02.01.2018

Наем на времеизмервателна техника, радиоцентър, и специализиран софтуер от FIS за акредитация и обработка на резултати

Обява

Образци

Проект на договор

Техническа спецификация

Протокол

Договор

генерални спонсори
партньори